لوگو دیا توسعه سفید
داشبورد خرید هاست خرید دامین فاکتورها پشتیبانی

انتقال دامنه

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*


انتقال یک دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده