لوگو دیا توسعه سفید
داشبورد خرید هاست خرید دامین فاکتورها پشتیبانی

طراحی وبسایت

طراحی بدون استفاده از قالب آماده
 • وبسایت شرکتی پایه

  10,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی ساده


   بدون قالب آماده


   7 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی 3 ماهه رایگان
 • وبسایت شرکتی حرفه ای

  19,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی حرفه ای


   بدون قالب آماده


   14 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی 6 ماهه رایگان
 • وبسایت شرکتی خلاقانه

  36,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی عالی


   بدون قالب آماده


   24 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی یکساله رایگان
 • وبسایت فروشگاهی پایه

  10,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی ساده


   بدون قالب آماده


   7 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی 3 ماهه رایگان
 • وبسایت فروشگاهی کامل

  25,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی حرفه ای


   بدون قالب آماده


   14 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی 6 ماهه رایگان
 • وبسایت فروشگاهی حرفه ای

  40,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی عالی


   بدون قالب آماده


   24 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی یکساله رایگان
 • وبسایت پزشکی پایه

  10,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی ساده


   بدون قالب آماده


   7 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی 3 ماهه رایگان
 • وبسایت پزشکی حرفه ای

  21,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی حرفه ای


   بدون قالب آماده


   14 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی 6 ماهه رایگان
 • وبسایت پزشکی لاکچری

  33,000,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
  • طراحی عالی


   بدون قالب آماده


   24 روز زمان تحویل


   پشتیبانی فنی یکساله رایگان